Bestyrelsen DTKGG/3F.
2018

           
           
           
  Formand    Bo Ferdinandsen  

 

             
  Næstformand     Jan Thomsen      
             
  Kassere      Niels Boyer      
             
             
  Bestyrelses medl   Per Haagensen      
             
  Bestyrelses medl   Elvira Eggertsen      
             
  Bestyrelses medl   Ole Bjørn Knudsen      
             
  Bestyrelses medl   Bina Nielsen      
             
  Bestyrelses medl   Lars Hansen      
             
             
  Bestyrelses medl   Kim Andersen      
             
  Bestyrelses medl   Annette Thomsen      
             
  Bestyrelses medl   Maivør Adelvard      
             
  Bestyrelses medl   Per Pedersen      
             
  Bestyrelses medl   Jens Ole Tøttrup      
             
             
  Revisor   Per Lilballe      
             
  Revisor supleant   Preben Milbo og Knud H Jensen      
             
             
     

Nyvalgte

På valg lige år

På valg ulige år

På valg hvert år.