Bestyrelsen
DTKGG/3F.

201
7

         
         
         
Formand    Bo Ferdinandsen  

 

           
Næstformand     Jan Thomsen      
           
Kassere      Niels Boyer      
           
           
Bestyrelses medl   Irena Johansen       
           
Bestyrelses medl   Majbritt Poulsen      
           
Bestyrelses medl   Jim Bekker      
           
Bestyrelses medl   Jørgen Horn      
           
Bestyrelses medl   Elvira Eggertsen      
           
           
Bestyrelses medl   Kim Andersen      
           
Bestyrelses medl   Per Haagensen      
           
Bestyrelses medl   Bo Vinterberg      
           
Bestyrelses medl   Per Pedersen      
           
Bestyrelses medl   Jens Ole Tøttrup      
           
           
Revisor   Per Lilballe      
           
Revisor supleant   Preben Milbo og Knud H Jensen      
           
           
   

Nyvalgte

På valg lige år

På valg ulige år

På valg hvert år