Året der gik set fra jeres tillidsmand.

 

 

Så er det jul, det er cool, især her fra enden

af gangen på bygningen på B2.

 

 

Opstarten 1-5 2009:

Mange af de aftaler, vi mente vi havde med ledelsen i GG såsom: kapitalpension, feriefri og kompensationstimer, det viste sig at dem havde vi ikke alligevel.

Det har været op ad bakke fra første dag. Men vi har da fået rettet lidt op på noget af det. Vi har fået kapitalpensionen i gang med 1,6 % fra 1-12-2009. Vi har også fået overbevist ledelsen om, at feriefri havde vi også krav på.

Derefter var det kompensationstimerne, de kom også på plads - efter lidt tovtrækkeri.

Vi smagte også på ledelsens opfattelse, af dispensation af kørsel på kystvejen, der afstedkom hurtigt at få taget billede, samt at afhente førerkort i Valby.

Ferieplanlægning kom også alt for sent i gang. Nye turne igen igen. Samt alle de sager der kører fagligt, gør at fleksibiliteten nok kan ligge et meget lille sted.

Men hvor om alt er, så skal vi være glade for vi har et job. Den sætning har vi tit hørt ovre fra B1, ved henvendelser om løn og timer.

Jeg fik lov at sidde som fuldtidstillidsmand i 3 mdr. Den periode er nu gået og er ikke umiddelbart til genforhandling, som ellers aftalt.

Jeg starter i transporten 4-1-2010. Men det er der også en løsning på, rent overenskomstmæssig.

Jeg glæder mig til lokallønforhandlingerne går i gang.

 

  Rigtig god jul og godt nytår.

  Jeres altid til rådighed tillidsmand.

  Allan V.V. Mørch.(22123786)