Mandag d. 4. Marts modtog Tillidsmand Jens Otto et brev fra en advokat, omhandlende DTKGG's netop fratrådte kassere, med følgende ordlyd:

 

Kassereren blev samme dag bortvist fra arbejdspladsen.

 

Bestyrelsen blev orienteret ved et ekstraordinært bestyrelsesmøder mandag d. 4. Marts, hvor det blev besluttet at få hyret en advokat til at gennemgå sagen.

Tirsdag d. 5. Marts var bestyrelsen igen samlet, hvor også advokaten samt 3F Kastrups Økonomiansvarlige deltog.

Her blev det besluttet at advokaten sammen med 3F Kastrups Økonomiansvarlige (som tilbød sin assistance) skulle gennemgå diverse regnskaber og kontoudtog for at kaste lys over sagen.

Efterfølgende tog bestyrelsen samt Frank vid Stien, til K42, B2 og B1 og informerede kollegaerne.