10/11 2017

Overordnede retningslinjer for nye lokalaftaler med 3F

Den gamle håndbog er ikke længere gældende – herunder ordningerne om fysioterapi, udvidet helbredsundersøgelse mm.

De nye aftaler træder i kraft pr. 1. januar 2018 og nedfældes som lokalaftaler i den kommende uge

Medarbejdere med 10 års anciennitet har ret til medlemskab af virksomhedens generelle sundhedssikring (pt. med Mølholm)

Medarbejdere der er fyldt 50 år og har 10 års anciennitet, har ret til 1 uges seniorfri om året

Medarbejdere der er fyldt 55 år og som har 10 års anciennitet, har ret til 2x3 ugers seniororlov.
Denne afvikles som:
3 uger mellem det 55. år og 60 år
3 uger efter det 60. år
Medarbejderne skal søge om orloven senest 12 mdr. før den forventes afviklet.

Særligt for medarbejdere ansat efter 31. december 2017

Medarbejdere ansat efter 31. december 2017 har ret til 1 uges seniorfri når de er 55 år og har oppebåret en anciennitet på 10 år.
De får ydermere ret til 2+3 ugers seniorlov, hvoraf de 2 uger afvikles inden de fylder 60 og de 3 uger til afholdelse efter de fylder 60

Lokalaftalerne og de tilhørende administrative procedurer, vil blive færdiggjort inden for den næste uges tid.
Arbejdsmøder er foreløbig planlagt til den 15. og 17. november